CMB BD

Het circus is terug en de clowns gaan weer de straat op

Het circus is terug en de clowns gaan weer de straat op
Top Ads
Top Ads
Top Ads

Het is weer zover. De oppositie gaat de straat op. Alleen krijgen we deze slecht blijvende mop een stuk eerder te horen dan verwacht. Normaal duurt het een jaar of twee voordat de oudjes van de partij worden opgeroepen om te gaan rellen onder de hete zon. In 2014 en 2015 voerden de mensen van MEP nagenoeg hetzelfde toneelstukje. Mensen die beter hadden moeten weten trokken witte t-shirts aan om hun partijaffiliatie te verhullen terwijl iedereen wist waar het onzalige plan vandaan kwam. Toen had je ook nog die dronken malloten van Grupo di 7 die de ondankbare taak kregen om Mike Eman te pesten met nietszeggende manifesten. En toen ook dat niet werkte gingen ze maar naar hem blaffen toen hij zijn zaterdagrondje Linear Park ging rennen.

Ik heb die protesten van dichtbij gezien en stuk voor stuk waren het beschamende vertoningen die hoogstens uitliepen op dom geweld van beide kanten en vernielingen. Mensen die straalbezopen naar het Bestuurskantoor kwamen om met wie dan ook te knokken en achterlijke ‘bodyguards’ binnen die vuurwapens droegen. Dom gedoe met pepperspray, een schot uit het gebouw dat gelukkig niemand wist te raken, ingeslagen ruiten en deuren. De Mobiele Eenheid die op gegeven moment vrouwen met wapenstokken ging bewerken. Bijna wist de horde een keer de Statenzaal te bestormen. Buiten stond een laffe idioot met wilde ogen tegen mij te schreeuwen dat ik geen foto van hem mocht maken terwijl hij een kar van DOW in brand stak. Pure waanzin. Uiteindeljk leverde het behalve plaastvervangende schaamte en wat schade waar de belastingbetaler voor moest opdraaien helemaal niks op. Maar wat mij het meest heeft geraakt en mijn bloed nog steeds laat koken is dat politieke leiders die de mond nu vol hebben van integriteit en de mens centraal plaatsen burgers – onder hen veel mensen op leeftijd – moedwillig ‘in harm’s way’ hebben gezet. Dit soort dingen doe je wanneer je geen argumenten hebt. En wanneer je verbaal niet behendig bent, of in dit geval net als de AVP nu geen inhoudelijke oppositie kan voeren, dan ga je schelden en slaan en raak je nog verder van huis. De protesten van 2014 en 2015 hebben de geloofwaardigheid van MEP een behoorlijke knauw gegeven en het zou best kunnen zijn dat die voor een groot deel er deels voor hebben gezorgd dat zij geen meerderheid zouden halen in 2017. Dit verhaal is het herhalen waard, zeker in het licht van wat vrijdag zou kunnen gebeuren. En zoals zij zelf graag zeggen: ‘prohibido olvidar’. Het is verboden dit te vergeten. Het precedent werd daar neergezet. Alles wat erna volgt moet minstens zo heftig zijn, anders is het niet gebeurd. Dus wat er morgen ook plaatsvindt…Het is ook een beetje hun eigen schuld…

Nu gaat het dus weer gebeuren, alleen is de andere ploeg van clowns dit keer aan de beurt. Deze club zet een stuk hoger in. De regering heeft kiezersbedrog gepleegd en moet dus opstappen. Zowat iedereen heeft het al gezegd, maar het blijft het herhalen waard; notabene de partij wiens leider de meeste stemmen heeft gehaald en toch besloot om niet naar de Staten te gaan spreekt over kiezersbedrog. En net de partij dat in haar laatste regeerperiode zoveel geld over balk smeet aan megalomane projecten die onze staatsschuld naar ongekende hoogten opdreven en dat haar credibiliteit binnen het Koninkrijk zodanig verpestte dat wij – door hun en door niemand anders – in de politieke val van financieel toezicht zijn terechtgekomen spreekt over wanbeleid. Ja, vooral MEP heeft iedereen en zijn moeder aan een baantje geholpen binnen Cocolishi en ja, er is genoeg incompetentie om naar te wijzen bij tal van ministers. Maar na Paul Croes, de staatsschuld, de holle, peperdure PR, de Citgo-deal en de uitgifte van kapitale terreinen aan vrienden van het huis is AVP voorlopig nog even de laatste die de mond mag opentrekken. Maar blijkbaar is de voorraad Haldol op en viert de grootheidswaan en het totale gebrek aan zelfreflectie weer hoogtij. We gaan de regering omvergooien en het land redden. Dikke schijt aan de politieke stabiliteit, de rechtsorde, onze domcratie, de openbare orde en zelfs de veiligheid van onze eigen mensen. We komen en we gaan niet weg tot we onze zin hebben. Het is ‘Cauchi Boulo’ ten top, de oude politiek van intimidatie en geweld en het is kwalijk dat notabene de jonge politici van de AVP, net degenen die een frisse nieuwe manier van politiek voeren naar de partij zouden brengen voorop lopen met deze onzin. Waar zijn de denkers en de kritische rebellen binnen de partij gebleven? Zijn ze echt allemaal overleden? Wie houdt keizer Nero een spiegel voor nu hij weer van het padje is geraakt? 

Maar het kan nog bizarder. In een knap staaltje ‘recht proberen te lullen wat volledig scheef ligt’ heeft UA-professor Ryçond Santos do Nascimento de holle argumenten voor dit protest van een waterig academisch sausje voorzien. Zo noemt hij wat feitelijk een directe aanslag is op het het democratisch proces in haar geheel een ‘mars voor de democratie’. Verder haalt hij iemand als James Madison aan. Madison schreef de eerste versies van de Amerikaanse grondwet en werd later ook president van de VS. Hij was sterk tegen de concentratie van macht bij de federale regering en wilde juist meer macht bij de afzonderlijke Staten. Ieder zoveel mogelijk voor zich en welke regering dan ook zal te duchten krijgen van het volk als deze niet naar tevredenheid wordt gediend. Dat is dus ook de insteek van Do Nascimento in zijn opstel. Wat de professor – die in zijn schrijven ook zijn witte ‘ik-hoor-nu-echt-niet-tot-een-partij’ t-shirt aandoet door zichzelf niet met zijn credentials of affiliatie te melden maar laf ‘een burger’ onder zijn naam plaatst – vergeet aan te geven is dat ondanks het feit dat de wetgeving in de Verenigde Staten inderdaad nog altijd verdeeld is tussen de federale overheid en de staten, Madison’s ideeëngoed best wel tijdspecifiek is. In die tijd waren burgermilities namelijk in zwang en was het OK (net als dat slavernij OK was) om je wapens op te pakken tegen ‘de tiran’. Maar tijden veranderen en tegenwoordig zijn milities met een dergelijke gedachtengoed meer een ding voor extreme wapenfanaten in de marge van de Amerikaanse samenleving. Maar goed, blijkbaar is dat de richting waarop professor Do Nascimento onze samenleving wil zien gaan; geweld, destabilisatie, lagere ratings en toeristen die wegblijven. Los van dat het komisch is vind ik het echt een schande dat een academicus die beter hoort te weten zich voor dit soort zaken leent. Serieus man, delete je account. 

Feit is dat de zittende coalitie met al haar tekortkomingen (dat de oppositiepartij voor de luie optie van ‘revolutie’ kiest in plaats van deze in debat waar het hoort uit te vergroten getuigt van gebrek aan talent en commitment) gewoon representatief is. Of de professor en de partij het nou leuk vinden of niet, mensen hebben gestemd. Niet genoeg van hun mensen (een groot deel van hun bleef weg vanwege Paul, Leoncita en de verhoging van de pensioenleeftijd), maar genoeg om te gelden. En de stemmen waren geteld. Zij die nu willen gaan manifesteren hadden notabene eerste keus en liepen daarvan weg. Net als hun leider van zijn stemmers wegliep en hun bedroog omdat hij eigenlijk liever naar Brussel of of het kantoor van Richard Branson wilde gaan. De rest vormde een meerderheid en vormde een coalitie. Zo werkt het en niet anders. In 2021 is er weer een kans. Wie weet eerder want tot nu toe heeft nog geen enkele coalitie de volle vier jaar gehaald. Aruba is geen land dat zich zou moeten lenen voor populistisch gedreven coups. Dat gedrag is van landen waar amper school en riolering is, laat staan een eigen universiteit. Wij zijn altijd beter dan dat geweest, zelfs in onze meest van de pot gerukte momenten tot nu toe. Het is weer dezelfde bak met stront, maar dan met een andere kleur. Ik heb het allemaal al een keer gezien en geroken. Vandaag blijf ik dus lekker ver weg van het Bestuurskantoor.

Top Ads
Top Ads
Top Ads

About The Author

Related posts

2 Comments

 1. Randolf Lacle

  Wie weet eerder want tot nu toe heeft nog geen enkele coalitie de volle vier jaar gehaald. Klopt niet. Coalitie MEP-PPA-ADN (Kabinet Oduber 1 1989 – 1993) heeft de volle 4 jaar gehaald en vormde in 1993 wederom een coalitie, maar hield toen maar ruim 1 jaar vol.

  Reply
 2. Edwino Rasmijn

  James Madison was geen “anti-federalist”, juist het tegenovergestelde: hij was een “federalist”, die verschillende “federalist papers” heeft neergepend, waarvan “federalist paper no. 10” als de belangrijkste wordt beschouwd. Hieruit blijkt dat hij een grote voorstander was van een centrale (federale) regering met bepaalde bevoegdheden om de verhoudingen tussen de dertien staten te herstellen en te handhaven. De “Constitution” is een uitvloeisel van “The Articles of Confederation”, tot stand gebracht in 1781, en later bleek een zwak stelsel te zijn ten bate van de landheren; en die de economie bijna ten gronde bracht (als gevolg van onderlinge concurrende tariefheffingen)
  Daarbovenop braken er steeds meer onlusten uit, als gevolg van belastingheffingen en wanbetalingen daarvan, die leidden tot de “Shay’s Rebellion” van 1787, dat ook de directe aanleiding was om aan de “Articles of Confederation” te sleutelen. In plaats daarvan werd (er wordt beweerd: in het geheim) gewerkt aan een nieuwe grondwet. In “Federalist Paper No. 10” laat James Madison duidelijk blijken dat hij het oneens is met de filosofie van de Franse filosoof Montesquieu, nml. dat de leiders van kleine republieken dichter bij de bevolking staan, en daardoor beter kunnen beantwoorden aan hun belangen.

  Het verband tussen het regeringsstelsel van Aruba en James Madison ontgaat mij volkomen. Als het ging om het regerings stelsel van de Nederlandse Antillen voor de Status Aparte, dan zou ik er waarschijnlijk begrip voor kunnen opbrengen, echter zouden de ideeën van James Madison helemaal niet van toepassing kunnen zijn, en in plaats daarvan de ideeën van de anti-federalisten, o.a. Thomas Jefferson, Samuel Adams, Patrick Henry, en James Monroe (ontwikkelaar van de Monroe doctrine: Amerika voor de Amerikanen [en wie had ooit gedacht dat het letterlijk bedoeld was; er is verband te leggen tussen deze doctrine en de vluchtelingen uit hoofdzakelijk Centraal])-Amerika). Mundus, Quo Vadis? I need a drink.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.