CMB BD

Mercy Room

Mercy Room
Photo Credit To Criollo Trappers
Top Ads
Top Ads
Top Ads

Ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is dat we hier op Aruba ontzettend slecht omgaan met onze huisdieren. We laten onze honden en katten voor het grootste deel van de dag aan hun lot over. Gevallen van ernstige verwaarlozing komen regelmatig voor en het lijkt vaak alsof we de verantwoordelijkheid, die verder gaat dan alleen een bak voer en een bak water, niet eens willen onderkennen. Er zijn extra kosten mee gemoeid en een heel belangrijk aspect is het bijdragen aan de controle van de populatie. Maar dat willen veel diereigenaren niet onderkennen en ze wijzen naar de kosten. Ik wil alleen maar een waakhond. Waarom moet ik daarvoor nou ook nog betalen? Wordt de hond daardoor juist minder scherp en waakzaam? En dus is er een overschot aan beesten op straat. Honden en katten die nergens terecht kunnen en een rotleven hebben onder de hete zon en feitelijk mazzel hebben als ze worden doodgereden of in de kill cage terechtkomen. Slechts een heel klein percentage wordt gered door een instantie of een shelter en dat wordt een mooi, inspirerend verhaal op Facebook. Voor elke Amerikaanse vrouw die een compleet verwaarloosde Arubaanse crioyo hond van een leven van honger en extreme schurft heeft gered naar een prachtig bestaan in een suburb, zijn er ettelijke duizenden honden elk jaar die in onvoorstelbare ellende leven en sterven. 

Die kill cage blijft een heikel punt. De een ziet het als een noodzakelijk kwaad en de ander als een ultieme uiting hoe wij dieren als wegwerpproducten behandelen. Beide kanten hebben gelijk. Waar iedereen het over eens kan zijn is dat het beter kan. Honden en katten zouden niet mogen lijden in de kill cage en tot het laatste moment een kans moeten krijgen om alsnog te worden geadopteerd. Eigenaren die om wat voor reden dan ook hun trouwe viervoeter zijn kwijtgeraakt moeten de kans krijgen om te weten dat hun dier, mogelijk per abuis, in de kill cage terecht is gekomen. De faciliteiten moeten schoner en de manier waarop honden en katten naar gene zijde worden gebracht moet humaan en pijnloos zijn. Maar belangrijker nog: we moeten inzetten op sterilisatie. Anders blijven we aan de gang. Door eigenaren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en hen indien mogelijk zelfs te verplichten om tegen een korting hun hond of kat te laten helpen krijg je op termijn grip op de populatie. Daar hoort ook goede handhaving van de hondenwet bij. Ook heel belangrijk: zet in op adoptie en bestrijd waar mogelijk het ongebreidelde fokken van honden. En zorg er eindelijk eens voor dat de hondenwet wordt gehandhaafd. Verschillende mensen hebben afgelopen week een online petitie rondgedeeld. Dat stukje bewustmaking is belangrijk, maar net zo belangrijk is dat shelters en andere organisaties, de overheid en de private sector samenkomen en een concreet plan voor de lange termijn verzinnen. Een plan dat uitgaat van bewustmaking, handhaving en het verbeteren van wat er nu is, te beginnen met de kill cage. Ik stel voor dat er een nieuwe ruimte komt, met een nieuwe naam: mercy room. Een plek met eigen sociale media waar mensen kunnen zien wat er is. Wie een dier ophaalt wordt verplicht om tegen korting een vaccinatie- en sterilisatietraject te volgen. Dieren die niet worden opgehaald worden goed behandeld en kunnen pijnloos inslapen. Voor zoiets ben ik zelfs bereid extra belasting te betalen. 

Top Ads
Top Ads
Top Ads

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.