CMB BD

Reality check

Reality check
Top Ads
Top Ads
Top Ads

Even een reality check. In 1998 werd door de toenmalige Directie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu een conceptwet milieubeheer opgesteld, met technische bijstand vanuit Nederland. Die wet bleef doelloos in de ether hangen tot het in 2003 met het opheffen van de VROM gewoonweg verdween. Sindsdien is niets wat ook maar lucht heeft van milieuwetgeving in de brievenbus van de Raad van Advies gevallen voor advisering om daarna voor behandeling naar het parlement te kunnen gaan. Helemaal niets. Heb het na de tip te hebben ontvangen zelf bij de RvA bevestigd gekregen. Zero. Nada. Ook niet het wetsontwerp Milieubeheer die DNM en Directie Wetgeving in juni 2011 in het auditorium van de EPI met de nodige fanfare aan een grote hoeveelheid stakeholders hadden gepresenteerd. In de afgelopen 20 jaar hebben projectontwikkelaars en de regering de vrije hand in het aanleggen van infrastructuur, het toewijzen van stukken land en het bouwen van hotels en winkelcentra, maar ook in het aanleggen en in stand houden van illegale dumps zoals verschillende privéburgers maar ook een bedrijf als Ecotech jarenlang hebben gedaan en nog steeds doen. Zonder een milieuwet heeft de vorige regering (je weet wel, die zogenaamd groene), vrij probleemloos een Green Corridor aan kunnen leggen waarbij niet alleen een enorm aantal bomen en een lap kostbaar mangrove werden gekpat en vernield. Op Seroe Tijshi werd een door het Archeologisch Museum aangewezen plek waar artefacten waren begraven door bulldozers kapotgemaakt. Een vergissing, zo bleek, maar de aannemer werd niet verantwoordelijk gesteld. Jarenlang werden een milieuwet en een marine park beloofd. Minister De Meza zei meerdere keren in mijn recorder dat het echt over een paar maanden naar de Staten zou gaan. Niks.

 

Hoe anders zou het met een milieuwet zijn geweest op Aruba. Om te beginnen zou er allang een duurzame oplossing zijn gevonden voor de dump van Parkietenbos. Er zouden middelen, personeel, sancties en uiteindelijk ook gewoon sprake van mentaliteitsverandering zijn geweest waardoor niemand het in zijn hoofd zou halen om illegaal te dumpen. Het idee al van een hotel bouwen in een mangrovegebied zou niet eens opkomen. Ben je gek? Of van een multiplex bioscoop of, toe maar alweer een hotel, in wetlandgebied. Wie met zijn voertuig op onze stranden en duinen zou rijden zou gewoon een dikke boete krijgen of zelfs zijn rijbewijs kunnen verliezen. Tour- en watersportbedrijven zouden zich aan strenge regels moeten houden en het aantal vergunningen hiervoor zou uiterst beperkt zijn en aan tal van voorwaarden zijn gebonden. Carrying capacity zou leidend zijn. Een bananenboot in de baai van Rodgers Beach? Vergeet het maar. Structurele bescherming van flora en fauna zou succes hebben. Nu is alles alleen maar papier en beloftes. En ik vrees dat het ook zo blijft. Want de belangen zijn te groot en het geld teveel. En belangrijker nog: ze hebben er te lang mee weg kunnen komen.

Top Ads
Top Ads
Top Ads

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.