CMB BD

Popcorn

Top Ads
Top Ads
Top Ads

Minister Otmar Oduber hield afgelopen maandag zijn persconferentie waarin hij volop in de tegenaanval ging tegen Jan de Ruijter. Er is aangifte gedaan van smaad, hij gaat in hoger beroep tegen het vonnis dat hij verloor in december en er komt een nieuw kort geding. De boodschap is helder. Dit is dus wat er gebeurt wanneer je lang genoeg tegen een minister aan blijft schoppen. Dit gaat ook een stuk verder dan toen De Ruijter, Van Nie en Henriquez het met hem aan de stok kregen. Het is nu of nooit. Oduber is op oorlogspad en wil De Ruijter niet alleen helemaal kapotprocederen, maar ook zijn naam en reputatie volledig van de aarde wegschroeien. In elke andere zin noemt hij De Ruijter een verslaafde met psychische problemen. ‘Double trouble’ is zo’n beetje de meest denigrerende term die je in beleefd (of zelfs andersoortig) gezelschap over een ander kan zeggen. Aan de andere kant wordt op de gele radio en in de gele pers ook van alles over de minister geroepen, tot aan zinspelingen over zijn seksuele geaardheid toe. Lelijker dan dit zie je ze niet vaak. Het ziet er dus naar uit dat dit in ieder geval niet met een sisser afloopt. Pak je chips of popcorn en hou je hart vast, zou ik dus zeggen.

Wie iemand als De Ruijter aandacht of credibiliteit geeft, spoort eigenlijk ook niet, aldus de minister. Sorry, leuk geprobeerd zelfs, maar dat bepalen we zelf wel. Maar Oduber stelt daarnaast ook – terecht – de vraag waarom De Ruijter niet of nauwelijks werd gecheckt op zijn documentatie. De Ruijter kwam in het afgelopen najaar met een brief en een aantal namen. De vraag wie deze mensen waren en waar hij deze informatie vandaan haalde, werd niet gesteld. Ook niet door mij, daarvoor steek ik mijn hand ook in eigen boezem. Maar toch ook tot op zekere hoogte, want ik had weinig tijd (of zin) om een trustbedrijfje ergens ver weg op te sporen om daarna – mocht ik ze te pakken krijgen – alsnog een deksel op mijn neus te krijgen want ze mogen toch niets over hun cliënten kwijt. Bovendien ging het (en gaat het nog steeds) hier om politiek moddergooien. Daar steek je liever geen energie in. Je maakt er een droge notitie van op en gaat verder met je dag. Statenlid Dangui Oduber (MEP) ging ermee aan de haal en minister Oduber reageerde er lacherig op door te zeggen dat de parlementariër geen Engels verstond. En zo wikkelde dat verhaal zich af in de nieuwscyclus. Had er wat meer mee moeten gebeuren? Misschien wel.

In december stapte De Ruijter naar het OM. Toen pas werd het echt interessant. Voor zover dat kon althans, want er was al eens eerder aangifte gedaan tegen meerdere ministers van het huidige kabinet, maar daar hebben we sindsdien ook helemaal niks meer van gehoord. Vorige week kwam naar buiten dat De Ruijter werd uitgenodigd voor een gesprek en dat er eindelijk een besluit op handen zou zijn over het wel of niet vervolgen van ministers. Dat is nieuws. Er is dus wel degelijk een onderzoek gaande en het OM komt spoedig met een besluit. Toen ik de minister op die dag belde voor een reactie wilde hij niets anders kwijt dan dat De Ruijter een gekke verslaafde zou zijn. Nu gaat de minister – zoals we hem ook kennen – vol in de tegenaanval. Hij gaf zelfs aan dat het OM ook bezig zou zijn met het afronden van het feitenonderzoek rond ‘Strawberrygate’ en dat hij ook daarvan de uitkomsten graag tegemoet ziet.

Het uur van de waarheid is dus daar. De vraag is nu of De Ruijter de druk die nu op hem wordt gezet kan pareren en hoe. Tot nu toe heeft hij nog geen moment met zijn ogen geknipperd, laat staan opzij geweken. Ik zeg het nog maar een keer: popcorn of chips, biertje erbij.

(Gepubliceerd in Amigoe di Aruba op 22-01-2015)

Top Ads
Top Ads
Top Ads

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.